Valgkamp 2017: Inviter en politiker til gartneriet! Norsk Gartnerforbund oppfordrer alle lokallagene til å invitere politikerne til gartneriene under valgkampen 2017. Vis dem hvor hvordan produksjonen foregår, hva som opptar dere og bedriften. Under finner du valgkampmateriale som er sendt ut til samtlige lokallag.


Norsk Gartnerforbund oppfordrer alle lokallagene til å invitere politikerne til gartneriene under valgkampen 2017.

Norske gartnere trenger:

– Politikere som ønsker norsk produksjon
– Nasjonal og framtidsrettet forskning
– Stimulerende skatte- og avgiftspolitikk
– Velfungerende importvern
– Likeverdige konkurransevilkår
– Bedre investeringsordninger
– Enklere byråkrati
– Styrket jordvern og bruk av naturressurser
– Økt markedstilgang

Norske gartnere sikrer:

…utvikling i det grønne skiftet
…fremragende plantehelse og produktkvalitet
…mattrygghet, verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet

Valg 2017 NGF

Tips bedriftsbesøk

Følgebrev valg 2017

Flyer NGF valg 2017

Innspill valgprogram 2017