Møt NGFs nye styre, valgt på årsmøtet i Drammen.

Valg av nytt hovedstyre 2016-2018

På NGFs årsmøte 25.-36. august 2016 ble følgende hovedstyre valgt for 2016-2018:

Leder: Eystein Ruud, Østfold og Akershus (gjenvalg)

Nestleder: Hallstein Aase, Rogaland (gjenvalg)

Leder for blomsterutvalget: Ove Horpestad, Rogaland (ny)

Leder for grønnsaksutvalget: Kristin Bue Jahn, Asker(gjenvalg)

Leder for planteskoleutvalget: Silje Aksnes, Hordaland (gjenvalg)

1. vararepresentant Sissel Alvestad, Hedmark og Oppland (ny)

2. vararepresentant Ragnhild Viken, Nord-Trønderlag (ny)

3. vararepresentant Per Magnus Berdal, Møre og Romsdal (ny)

 

Videre ble følgende utvalg valgt for neste periode 2016-2018:

NGFs grønnsaksutvalg

Leder: Kristin Bue Jahn, Asker

Medlem: Ole Bård Rekstad, Nord-Trønderlag

Medlem:Trond Kristoffersen, Østfold og Akershus

Vara: Henrik Hoel, Vestfold

 

NGFs blomsterutvalg

Leder: Ove Horpestad, Rogaland

Medlem: Tove Bøhnsdalen, Østfold og Akershus

Medlem: Terje Hus, Hordaland

Vara: Kristofer Hjeltnes, Hordaland

 

NGFs planteskoleutvalg

Leder: Silje Aksnes, Hordaland

Medlem: Torunn Hovland Ljono, Hordaland

Medlem: Torbjørn Mellbye, Hedmark/Oppland

Vara: Inge Fredriksen, Agder

 

NGFs vedtekts- og organisasjonskomité

Leder: Inge Fredriksen, Agder

Medlem: Narve Huseby Viker, Buskerud

Medlem: Endre Selvåg, Rogaland

Medlem:  Sten Brevik, Vestfold

Medlem: Øystein Hanevold, Asker

 

Billedtekst: