NGF jobber for bedre betingelser for gartnerne frem mot stortingsvalget 2021. Vi søker støtte fra alle politiske partier.

Norsk gartneri- og hagebruksnæring er en verdifull del av norsk landbruk. Norske gartnere sikrer grønn næringsutvikling, mattrygghet og arbeidsplasser over hele landet. Vi etterlyser hvilke tiltak politikerne vil iverksette og videreføre for at norsk produksjon skal være bærekraftig både økonomisk og miljømessig.

Norske gartnere trenger:

  • Politikere som ønsker norsk produksjon
  • Framtidsrettet forskning og innovasjon
  • Stimulerende skatte- og avgiftspolitikk
  • Enklere byråkrati
  • Styrket jordvern og klok forvaltning av naturressurser
  • Sikker markedstilgang
  • Kompensasjon for tap under Covid-19-pandemien
  • Sikker tilgang til nødvendig arbeidskraft

NGF utfordrer politikerne
Under pandemien ble grøntprodusentene hardt rammet av mangel på arbeidskraft, og på grunn kortsiktige tiltak innen smittevern. Vi trenger fremdeles våre utenlandske ansatte. NGF mener det er nødvendig å åpne for nødvendige reiser og heller beholde regimer innen testing og karantene.

-NGF utfordrer: Hvordan vil dere politikere ta aktivt grep om dette?

2020 og 2021 har vært katastrofale økonomisk sett for mange grøntprodusenter. Utgiftene har økt ekstremt mye, varer har gått tapt og prisene har ikke kunnet kompensere dette.

-NGF utfordrer: Hvordan vil dere politikere sørge for tilstrekkelig kompensasjon? 

 Alle kommuner, etater og andre offentlige organisasjoner bør kjøpe lokalproduserte grønne produkter, både til mat og pryd.

-NGF utfordrer: Hva gjør ditt parti for at ikke bare pris, men også kvalitet og lokal tilknytning skal foretrekkes?