29. og 30. august er det representantskapsmøte i Norsk Gartnerforbund, og vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til valgkomitéen på kandidater som kan sitte i hovedstyret, ulike utvalg og organisasjons- og vedtektskomitéen.

Det er viktig at styrer og utvalg gjenspeiler medlemmene og organisasjonen vår. Derfor ønsker vi innspill fra våre medlemmer. Har du innspill til representanter for Hovedstyret, utvalgene eller Vedtekts- og organisasjonskomiteen vil vi svært gjerne høre fra deg innen 10. mai.

Kontakt valgkomiteen som består av:
Buskerud: Bjørnar Bjelland,91390617,bjornar@gronn-kompetanse.no
Innlandet: Tove Ladstein,97926454,Tove.ladstein@fibergrow.no
Hordaland: Nils Gunnar Toppe,91763888,Nils.gunnar.toppe@toppegartneri.no