NGFs fagansvarlig for planteskoler gir veiledning til våre planteskolemedlemmer.

NGFs fagansvarlig for planteskoler gir veiledning til våre planteskolemedlemmer. Det sendes jevnlig ut informasjonsbrev med aktuelt fagstoff, nytt fra inn- og utland og aktuelle tema. Medlemmene har mulighet for bedriftsbesøk og bistand i både faglige og driftsmessige spørsmål