Om lag 200 deltagere tok turen til Lillestrøm i oktober for å høre over 30 foredrag, delta på festmiddag og møte utstillere. Nasjonal forankring var gjennomgående, om alt fra norske muligheter og verdiskapning til merkevarebygging og konkurransekraft. "Hvorfor norsk?" ble til et "Derfor norsk!"

Årets tema for gartnerseminaret var økningen av norske grønne produkter på markedet. Hvordan skal vi få det til, og hvorfor er det så viktig?

Landbrukets suksesshistorie

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) åpnet seminaret ved å rose en næring i mangfold – fra frukt, bær og grønnsaker til blomster, planter og pyntegrønt.

– Grøntsektoren er en næring jeg virkelig ønsker å gi skryt. Dere er en av landbrukets suksesshistorier. Dere har vist en stor evne og vilje til omstilling for å møte utfordringer i markedet med økende import, krav om økt effektivitet for å holde kostnadene nede og skiftende forbrukerpreferanser. Næringen har ett mangfoldig vareutvalg. Det er mange som ikke kjenner næringa som blir overrasket over hvor store verdier det her er snakk om, sa Hoksrud.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum trakk frem styrkingen av tollvernet som spesielt viktig for grøntnæringen og norskandelen.

– Tollvern er en bærebjelke for å sikre grøntproduksjon over hele landet.  Kan gartnerne ta ut bedre priser i markedet på norskprodusert mat, vil produksjonen øke, sier Vedum.

20.000 nye arbeidsplasser

Adm direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og drikke ga oss råd om konkurranskraft, og understreket at forbrukeren velger norsk fordi hun har lyst på norsk.

– Vi trenger 20. 000 nye arbeidsplasser årlig for å videreføre vårt velferdsnivå. Samtidig har vi store helse- og klimautfordringer. Her er næringen, fra jord til bord, unikt plassert. Jobben fremover dreier seg om hvordan næringen må og skal utvikle seg for å skape større verdier basert på lange og gode tradisjoner, kunnskap og gode produkter. På den måten kan dere være en del av løsningen av grunnleggende samfunnsutfordringer, sa Brubakk.

Identitet er viktig

Leder i den finske gartnerforbundet, Jyrki Jalkanen, snakket om hvordan de suksessfullt  har bygget opp den nasjonale Inhemsk-ordningen, og Ivar Pettersem fra NIBIO trakk frem viktigheten av å bygge opp en norsk identitet.

–  Den som eier identiteten,  eier også forbrukeren.  Samhold og organisering blant grøntaktørene er dessuten veldig viktig.

Opplysningskontoret for frukt og grønt understreket at norske grøntprodusenter har fått en gavepakke, med lanseringen av Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) hvor tiltakene i handlingsplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer. Grønnsaker og frukt er noe vi skal spise mer av.

Sett dere mål!

Tradisjonen tro, så var dag to viet til tre parallelle fagsesjoner for veksthus, planteskole og grønnsaker.

Som avslutning deltok Nina Sundqvist (Matmerk), Christian Anton Smedshaug (Agri Analyse), Eystein Ruud (NGF) og Erik Hørluck Berg (Venstre) i en oppsummerende debatt av tema «Hva skal vil for å få opp andelen norsk?»

– Vis dere frem og sett dere konkrete målsettinger om økt produksjon. Hvor vil dere være i 2025? spurte Smedshaug retorisk.

-Vær stolt av produksjonen dere driver, vis den frem og utnytt mulighetene som markedet gir, avsluttet Venstre-politiker Hørluck Berg.

Vi ønsker velkommen til GARTNER 2019 neste år, datoen er satt til 22.-23. oktober på samme sted, Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Vi jobber med tema for neste års samling!

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13