Det er mange gode grunner til å velge frukt og grønt som er produsert i Norge. Les NGFs Mona Kristin Nordlis kronikk i dagens innovasjonogforskning.no

MONA KRISTIN NORDLI, innovasjonogforskning.no.: Det er mange gode grunner til å velge frukt og grønt som er produsert i Norge. Først og fremst har vi en nærhet til markedet som sikrer at det går kort tid fra høsting til salg. Rask omsetning er en sikkerhet for at kvaliteten på produktene er så bra som det er mulig, og at smak og næringsstoffer i størst mulig grad er bevart.

Friske råvarer med riktig emballasje vil ha lenger holdbarhet, noe som øker sannsynligheten for at maten blir spist før den blir dårlig og må kastes. Framtiden i våre hender oppgir at kasting av frukt og grønt står for åtte prosent av klimagassutslippene i Norge. Miljøgevinsten er derfor stor når mer grønt havner på tallerken framfor i søpla.

Les resten av artikkelen Spis norsk frukt og grønt med god samvittighet. 

Lest ned hele bilaget i Aftenposten her.