19. oktober holder vi webinar om gartnerlærlinger og lærebedrifter. Hvordan tilby arbeid når du ikke driver helårsproduksjon?

– Etter mange års arbeid feirer Gartnerforbundet at vi endelig har fått på plass ny struktur for gartnerutdanningen, forteller fagansvarlig i NGF Emilie Sandell.

Nå kan du ta fagbrev som gartner, få en med grundig opplæring med mer praksis og til slutt havne på en høyere lønnstariff.

– Men arbeidet vårt stopper ikke der, tilføyer hun.

To nye prosjekter

– Gartnere vet hvor viktig praktisk erfaring er i gartneryrket, og dette er bedre ivaretatt når en gartner må ut i lære for å få fagbrev. Som lærebedrift kan en gi elever nettopp den kompetansen som ens bedrift har behov for eller kommer til å få behov for i framtiden, forteller fagansvarlig i NGF Emilie Sandell. Foto: Privat

NGF har lenge jobbet for økt rekruttering til gartnernæringen. Tidligere bestod utdannelsen av en modell med treåring yrkeskompetanse. Den nye, godkjente modellen består av to år på videregående skole med teori, etterfulgt av to år med praksis som lærling. Det vil resultere i fagbrev som gartner.

-Den endrede utdanningsmodellen har ført til oppstart av to ulike prosjekter, forteller Sandell.

Det ene er rettet mot elever. Prosjektet skal øke tilgjengelig informasjon og interesse for gartneryrket.  På grunn av Covid-19 har arbeidet delvis utartet seg gjennom www.BliGartner.no og dels gjennom kontakt med skoler og elever.

Det andre prosjektet er rettet mot bedrifter. Her er meningen å svare på vanlige spørsmål for lærebedrifter og bidra til kontinuerlig informasjonsarbeid og kurs.

Webinar Hvordan bli lærebedrift

NGF planlegger flere informasjonsmøter fremover.

19. oktober holder NGF  webinar for sine medlemmer der nøkkelpersoner innen lærlingvirksomhet vil være tilgjengelige til å svare på spørsmål. Og på GARTNER 2021 kommer Magne Hagen fra Fagopplæringskontoret i Viken for å fortelle om godene av å ha lærlinger og hva de kan tilføre en bedrift.

«Men jeg har ikke helårsproduksjon!»

Vi får ofte høre fra gartnerne at det er vanskelig å tilby arbeid når de ikke driver helårsproduksjon.

– Det er vanlig å ikke kunne tilby arbeid i deler av året, men det behøver ikke å være et hinder. Anleggsgartnerbransjen har løst denne problemstillingen i mange år. Hvordan en gjør det og mye mer er informasjon får du svar på ved å delta på webinaret.

På webinaret skal vi besvare alle spørsmål dere kan ha om hvordan en blir lærebedrift for gartnerlærlinger, hva en behøver og hva det krever. Vi vil ha minst to opplæringskontor til stede for å svare på spørsmål – det er disse som følger opp lærlinger og lærebedrifter igjennom læretiden. Link til møte sendes ut i egen epost til bedriftsmedlemmene. Vi oppfordrer til deltakelse. Rekruttering til næringen vår er en dugnad!

Du må være bedriftsmedlem i NGF for tilgang til webinaret.

Bli medlem.