Norsk Gartnerforbund reagerer sterkt på Økologisk Norge og Ren Mats hetskampanje Skitten Nitten, og forventer at kampanjen stoppes. Vi mener at retorikken i kampanjen er skadelig for norsk grøntproduksjon, og frykter at den vil føre til at tilliten blant forbrukerne svekkes slik at forbruket av frukt og grønt går ned.

Forbruket av frukt og grønnsaker i Norge er per i dag langt under de fra myndighetene anbefalte 5 om dagen. Gjennomsnittskonsumet utgjør kun 3,2 enheter. Kun 22% av den norske befolkningen spiser i tråd med kostrådet 5 om dagen, noe som er bekymringsfullt.

Helsemyndighetene har utarbeidet en intensjonsavtale for et sunnere kosthold, hvor frukt og grønt er et eget innsatsområde. Videre har det nylig blitt utarbeidet en utvalgsanbefaling og en rapport, Grøntsektoren mot 2035, hvor blant annet produsentorganisasjonene har samlet seg om et overordnet mål om å øke forbruket av frukt og grønt med 75% og øke norskandelen med 50% innen 2035. Økologiske varer er en naturlig del av dette. Det oppfattes derfor som sterkt kritikkverdig at Økologisk Norge, gjennom kampanjen Skitten Nitten, motarbeider en felles innsats som hele verdikjeden står bak.

Norsk Gartnerforbund har i dag vært i møte med Økologisk Norge, og vil følge opp saken videre. NGF er også i dialog med de øvrige grøntorganisasjonene om saken.

Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg, sier «Det er skremmende hvilke virkemidler som tas i bruk. Vi etterlyser faktabasert og troverdig kommunikasjon og tar avstand fra kampanjen slik den kommuniseres. Retorikken som brukes er kraftig , og budskapet lite nyansert. Økologisk er en naturlig og viktig del av norsk grøntproduksjon, men budskapet i kampanjen tjener verken produsentene eller forbrukerne.»

 

Les også artikkelen «Ingen mat er ren» som en kommentar til problemstillingen. Skrevet av Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO.