Norges grenser er for de aller fleste reisende nå stengt. Enkelte har likevel mulighet til å passere grensen, men da er god dokumentasjon viktig. Vi anbefaler også å forsterke interne smittevernstiltak.

Innreise og stengte grenser

Grensen til Norge er for de aller fleste mennesker stengt. Alle norske borgere kan fremdeles reise inn, i tillegg er det er noen veldig få unntak. En av dem er utenlandske statsborgere, bosatt i Norge. For grøntprodusenter i vår næring er det også viktig at grøntproduksjon er definert som en samfunnskritisk funksjon. Det vil si at ansatte som er kritisk for at produksjonen skal kunne fortsette, vil kunne få tillatelse til innreise. Dokumentasjon og karantenekrav vil selvsagt også for disse være gjeldende.

Lover, regler og definisjoner har vært og er under press, og endres for tiden ofte.

Med bosatt i Norge menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis dokumenteres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten. Mer om dette her. Mange ansatte kan ha rett på å være bosatt i Norge, men dette må søkes om. Les mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider. 

Før man reiser inn til Norge, skal innreiseskjema hos entrynorway fylles ut. Dette gjelder alle som reiser til Norge, uansett nasjonalitet. Skjema finnes på norsk og engelsk.

For å komme til Norge må man ha avlagt negativ koronatest 24 timer før ankomst eller avreise, avhengig av reisemåte. Det er også verdt å merke seg at Sverige lar innbyggere fra de fleste EØS-land kjøre gjennom landet, men det er krav om negativ koronatest maks 48 timer gammel. Spesielle regler for innreise til Sverige fra Norge forekommer.

Samfunnskritisk funksjon

Ansatte, som du krever innreise for, skal medbringe dette skjema, der du bevitner dere samfunnskritiske funksjon. Det vil si at din produksjon er avhengig av personens tilstedeværelse.

I skjema skal du beskrive din produksjon, hvorfor den er samfunnskritisk. Dette kan være f.eks at tomatproduksjon er grøntproduksjon, som går innunder matproduksjon og forsyningssikkerhet. Dernest må du beskrive hvorfor din produksjon må foregår nå – hvorfor den ikke kan utsettes eller settes på pause. Det er viktig å huske at grensevaktene skal ta stilling til en lang rekke samfunnsfunksjoner og produksjoner, og vi kan derfor ikke regne med at de kan mye om hvordan vår næring jobber; for mange er det helt ukjent at det i det hele tatt er aktivitet på denne tiden av året. Beskriv derfor årets gang og viktighet av kontinuitet. Deretter må den enkelte arbeidstakers kompetanse og rolle i din produksjon beskrives. Hvorfor er vedkommende en nøkkelmedarbeider? Les mer om utfylling av skjema her.

Næringskritisk funksjon

Fra lørdag 20. februar ble portalen for forhåndsgodkjenning av næringskritisk personale åpnet. Foreløpig er dette kun forbeholdt enkelt funksjoner av teknisk personale.

Dette er regulert i Forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Det er rimelig å anta at denne vil oppdateres når ordningen er testet ut. Søknadsportal og mer informasjon finner du her på Sjøfartsdirektoratets nettsider. Så langt kjenner vi bare til at det er direkte maskinteknisk personale som har fått godkjenning via ordningen.

Karantene

Det er krav om karantene for alle innreisende. Krav til karantenefasilitet har variert, men er i hovedsak regulert i covid-19-forskriften. Fra natt til 17. mars forsterkes kravet om innreisekarantene for bosatte i unødvendige fritidsreiser, mer på regjeringen.no her

Den som har egen, fast eid eller leid bolig i Norge kan avholde karantenen der. En leiekontrakt kan være inngått fra utlandet, og må strekke seg over mer enn 6 måneder og ha boligstandard.

Når arbeidsgiver sørger for karantenebolig, må kopi av godkjenning av karantenebolig medbringes ved grensepassering. Du finner informasjon og link til søknadsportalen her. Det er også mulig å benytte seg av karantenehotell. Politiet har ansvar for å avtale med aktuell kommune om karantenehotell ved grenseovergang, dette i følge regjeringen.no

Fra 24. februar kommer det nye innstramminger for karantene. Først og fremst blir det nå karantene ved første ankomststed, for mange vil det si Gardermoen. Den som bor på karantenhotell vil få meldeplikt, og der personer i karantene oppholder seg skal kommunene gjennomføre kontroller.

Det er krav om ny testing i karantenetidens 7. dag, med mindre man tilbringer karantenen på karantenehotell. Da er det opp til kommunen å tilby 7. dagerstesten.

Det er straffbart å lyve på innreiseskjema, og det er straffbart å ikke overholde test- og karantenekrav. Det er det viktig at vi som næring tydelig forklarer dette for våre ansatte,

Gode og forsterkede rutiner i din virksomhet

Produksjonsbedrifter er avhengig av våre ansatte, uansett om de kommer fra innland eller utland. Vi har gjennom det siste året lært oss å forsterke rutiner og tenke gjennom tiltak, men det kan likevel være klokt å ta en gjennomgang og skape en helhetlig oversikt før sesongen begynner for fullt.

Risikovurdering

Ta med noen du kan diskutere med, og gå en runde på eiendom, innendørs og utendørs. Vurder hvilke knutepunkter dere fysisk har, hvor felles berøringspunkter er. Kan dette flyttes, slik at ikke alle ansatte befinner seg på samme sted samme dag? Kan maskiner og utstyr begrenses til få brukere ved å legge om rutiner? Trengs det oftere vask?

Gjør en skriftlig risikovurdering, for din egen og for dine ansattes skyld – og for dokumentasjon om smitte likevel skulle finne sted.

Hold avstand!

Hvis du har flere ansatte, kan de deles inn i mindre grupper? Kan man sette opp forskjellig tidspunkter for lunsj på pauserom og kjøkken, og hindre de ulike gruppene å omgås både privat og på jobb, og unngå at de deler areal og utstyr? Færre berøringspunkter gir færre nærkontakter. Ved smitte kan man ved planlegging unngå at alle blir satt i midlertidig karantene, og driften kan gå videre med halv kapasitet. Når alle har jobbet sammen vil alle kunne være nærkontakter.

Forsterk rengjøring

FHI anbefaler rengjøring med vanlige vaskemidler, men med hyppig intensitet. F.eks benker, håndtak og bord kan være aktuelt å vaske av på pauserom etter hver gruppes pause. Vurder hvilke andre overflater som også trenger hyppigere rengjøring. Tilbyr du bolig kan forsterket krav til renhold også der være viktig.

Veileder smittevern

Ny versjon av smittevernveilederen for våre næringer ble nylig publisert. Du finner den her. Her finner du mange flere tips og råd.

 

Andre spørsmål? Ta kontakt med oss. Pga stor pågang kan det være noe ventetid.