Norsk Landbruksrådgivning lanserer nå fire instruksjonsfilmer for utsett av trips, spinnmidd, agurkbladlus og veksthusmellus i agurk. Filmene er også relevante for andre produksjoner.

Riktig bruk av nyttedyr er svært viktig for et godt resultat. Norsk Landbruksrådgivning (NLR) avd Viken har gjennom prosjektet «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler», med støtte fra Landbruksdirektoratet, nå produsert og publisert instruksjonsfilmer.

NLR Viken har laget 4 filmer om mottak og utsett av nyttedyr mot trips, spinnmidd, agurkbladlus og veksthusmellus i agurk. Filmene viser hvordan man kan sjekke nyttedyrproduktene ved mottak og hvordan nyttedyrene skal settes ut. Kulturen er agurk, men innholdet kan være relevant for andre kulturer også. Filmene kommer med både norsk og engelsk undertekst, slik at også arbeidstakere med begrensede norskkunnskaper kan ha god nytte av instruksjonen.

Her finner du filmene:

Utsett mot trips
Utsett mot spinnmidd
Utsett mot agurkbladlus
Utsett mot veksthusmellus