Norsk potetdyrking står overfor flere utfordringer. Det trengs flere sorter av friskt plantemateriale som forbrukerne vil ha, oppsummerer forskningsprosjektet KRYOVIR.

Norsk potetdyrking står overfor flere utfordringer knyttet til tilgjengelige sorter, plantehelse og forbruk. For å øke potensialet i markedet, trengs det blant annet friskt plantemateriale som forbrukerne vil ha.

Generalsekretær Katrine Røed Meberg deltok i dagens avsluttende møte for det fireårige prosjektet KRYOVIR- Effektiv virustesting og kryopreservering av potetforedlerlinjer og sorter. Forskningsprosjektet løp i perioden 2014-2017. NGF er en av flere som har støttet prosjektet.

-Vi gratulerer med et vellykket og nyttig prosjekt!  Her er det mye viktig kunnskap som kommer produsentene til gode fremover, sier Meberg.

Det fireårige prosjektet er et samarbeid mellom Sagaplant, Graminor og NIBIO. Hovedmålet har vært å effektivisere virustesting, virusrensing og oppbevaring av potetforedlingslinjer og sorter for å øke markedspotensialet for norske potetsorter nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om prosjektet KRYOVIR – Effektiv virustesting og kryopreservering av potetforedlingslinjer og sorter .