Denne artikkelen inneholder lenker til viktige opplysninger for gartneribedriftene. Vi tar selvsagt forbehold om at situasjonen endrer seg time for time, og nye opplysninger kan dermed ha kommet til etter at artikkelen sist ble oppdatert.

Råd om mye, fra landbrukets beredskapsgruppe for arbeidskraft (NGF er med i denne), Bondelagets side, finner du her

Råd som arbeidsgiver og samfunnsdeltaker

Råd fra UDI om koronasituasjonen, fra udi.no her

Råd om hjemmekarantene og isolasjon – mange språk her

Utvidet oppholdstillatelse for sesongarbeidere fra land utenfor EØS, fra regjeringen.no her

Mattilsynets råd til næringsmiddelsprodusenter. Korona smitter sannsynligvis ikke med mat og vann her

Råd og informasjon til befolkningen fra Folkehelseinstituttet (fhi.no) her

Råd til bonden, fra nlr.no her

Spørsmål og svar fra Bondelaget om koronaviruset her

Reiseråd

Strengere grensekontroll, regjeringen.no her

Reiseråd for alle land som Norge har diplomatiske forbindelser med, fra regjeringen.no her

Ansatte fra EØS-land i norske bedrifter kan få innreise her. Bortvisningsforskriften (2020) her

Reiseråd for Polen, fra gov.pl (siden er på polsk) her

Flere artikler fra Gartnerforbundet

Alle artikler om korona fra Gartnerforbundet finner du her

Mye informasjon er også lagt ut på Gartnerforbundets Facebookside