Arbeidstilsynet vil også i år forsøke å bidra til gode arbeidsforhold i grøntnæringen, gjennom både informasjon og kontroll.

Sommersesongen i Norge er intensiv, og mye produksjon skal gjøres på kort tid. Dette medfører at grøntnæringen har stort behov for arbeidskraft i sesongen, og mange av disse må rekrutteres fra andre land. Dette gir oss som arbeidsgivere ekstra ansvar for at alle arbeidsforhold er etter lover og regler. Vi opplever at vår bransje har tatt dette godt inn over seg og at de fleste arbeidsgivere har god kontroll og fornøyde ansatte.

– Før sesong i fjor tok bransjen grep og arrangerte arbeidsgiverkurs for grøntnæringen. Her gikk de gjennom ansvaret man har som arbeidsgiver. Under fjorårets tilsyn opplevde vi at bøndene hadde bedre kontroll på reglene enn tidligere og vi forventer at kunnskapen fremdeles sitter, forteller Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Årets kontroller vil ha mest fokus på disse fire områdene:

 

Nettmelding fra Arbeidstilsynet om årets fokusområder

Informasjon fra Arbeidstilsynet til utenlandske ansatte i Norge (på engelsk)

Brev fra Arbeidstilsynet til alle bedrifter i grøntnæringen

 

Spørsmål om arbeidsforhold i grøntnæringen? Ta kontakt med NGFs arbeidslivsansvarlige, Tove Ladstein