Gartnerforbundet krever økt målpris, langsiktig investeringspakke og styrking av forskning og utvikling i årets jordbruksforhandlinger. - Grøntsektoren fyller våre landbrukspolitiske mål, sier generalsekretær NGF Katrine Røed Meberg.

NGF Generalsekretær Katrine Røed Meberg går offensivt inn i årets jordbruksforhandlinger. NGF har gitt innspill til Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag, og neste uke har vi møte i Landbruks- og matdepartementet.

NGF er offensive på næringens vegne, og har tre hovedprioriteringer i årets forhandlinger:

1. Investeringspakke for produsentene med en pott på 100 million pr. år i fem år

2. Økt målpris

3. Styrking av forskning og utvikling.

Overmoden for endring

– Alle piler peker mot grønt og tiden er overmoden for forandring. I årets oppgjør må penger og virkemidler legges på bordet for å at vi skal kunne realisere djerve målsettinger og ambisjoner og få til en skikkelig satsing på de grønne produksjonene, fortsetter Meberg.

Norsk Gartnerforbund vil at det etableres en investeringspakke på 100 mill. pr år i 5 år til grøntnæringen som blant annet sikrer produksjon under varierende klimatiske forhold og bidrar til å forlenge norsk sesong.  Videre så ønsker vi å heve målprisen og det må satses tyngre på forskning og utvikling.

Vil ha grønt-løft

Meberg mener det må vises handling bak målsettingene om en satsing på økt norsk grøntproduksjon.  I årets jordbruksforhandlinger må det settes inn virkemidler og økonomiske rammer som muliggjør regjeringens ambisjonene.

-Jeg vil ha «Grønt-Løftet». Grøntsektoren har en sentral rolle i å oppfylle landbrukspolitiske mål om økt matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og et bærekraftig jordbruk. I tillegg har næringen en viktig oppgave forbundet med mål om sunnere kosthold og trivsel. Vi vet at det er et betydelig potensial for å øke norskandelen av grønne produkter, både for spiselige vekster og blomster, busker, trær og stauder. Vi ønsker å ta en større posisjon i markedet, utfordrer Meberg.

Forutsigbare rammer

Gartnerbransjen viser stor vilje til å tilpasse sin drift og effektivitet for å nå regjeringens mål, men produsentene må ha forutsigbare rammebetingelser. Det er behov for investeringer i ny teknologi som kan gjøre norske produksjon mer robust ovenfor klimaendringer, konkurranse fra utlandet og forbrukernes krav.

-I denne satsingen mener vi at det bør prioriteres tilskudd til områder som gir produsentene større muligheter i markedet som blant annet ved tilskudd til nye og eksisterende kjølelager og anlegg, kjøleanlegg, maskiner og pakkelinjer. Videre, bør ordningen kunne brukes til tiltak som drenerings- og vanningsanlegg, forebyggende klimatiltak, plantevern ved nye teknologier og energieffektivisering, sier Meberg.

 

Spørsmål?  Kontakt NGF Generalsekretær Katrine Røed Meberg mobil  93 65 25 13