Faglig råd naturbruk støtter Gartnerforbundets ønske om å få på plass fagutdanning med fagbrev i gartnerfaget. Den foretrukne utdanningsmodellen er en såkalt 2+2 modell, altså en fagutdanning med opplæring i skole og bedrift og med avsluttende fagprøve.

-Vi gleder oss over nyheten om støtte fra Faglig råd naturbruk. Gartnernæringen trenger rekruttering fra faglig kvalifiserte og interesserte. Med en ny giv og endringer innen utdanningsmodellen,  tror vi dette kan bidra til økt interesse blant de unge, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.

Faglig råd naturbruk vedtok i møte 24.oktober at de støtter Gartnerforbundets ønske om å få på plass fagutdanning med fagbrev i gartnerfaget nå, skriver NHOMD på sine nettsider. Den foretrukne utdanningsmodellen er en såkalt 2+2 modell, altså en fagutdanning med opplæring i skole og bedrift og med avsluttende fagprøve.

Bakgrunnen for denne siste utviklingen i saken er at Gartnerforbundet har sendt en henvendelse til Faglig råd for Naturbruk der de informerer om at det arbeides med en søknad om 2+2-modell i Vg3 gartnernæring. Gartnere er klare på at en 2+2-modell er bedre enn yrkeskompetanseløp.

Nesten ingen søkere

– Utdanningen har nå nesten ingen søkere, og faget i sin nåværende form er nesten utradert, samtidig som behovet for denne type arbeidskraft er stort. Da er det ingen grunn til å vente. Vi vet nok til å gå videre med denne saken og få på plass en fagutdanning i gartnerfaget, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og Drikke.

-Parallelt med denne nye prosessen om å få etablert en gartnerutdanning med fagbrev nå, arbeider vi videre for at de skolene som er i gang med forsøket med gartner- og landbruksutdanningen skal få lov til å videreføre utdanningene hvis de selv ønsker det, i påvente av at en permanent ordning er på plass.