Vil du ha en praktisk innføring i Skogfond for juletreprodusenter? Vi holder kurs digitalt den 4. januar som er åpent for alle.

Ønsker du å lære mer om Skogfondet og hvordan du kan benytte deg av det som skogeier? I dette kurset får du praktiske tips til hvordan du melder inn egen produksjon, og hva du kan benytte det til senere. Kurset holdes av Bjørn Helge Bjørnstad som er faggruppeleder i Skogkurs torsdag 4. januar fra kl. 19-20. Kurset er gratis for medlemmer i Gartnerforbundet, men det er også mulig å delta uten at man er medlem. Prisen på kurset blir da 300,-

For påmelding, send e-post til eldbjorgm@gartnerforbundet.no.

Informasjon om Skogfond

Skogfondet er en lovpålagt fondsavsetning, som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Alle skogeiere skal ha sin egen skogfondkonto. Pengene på skogfondkontoen følger skogeiendommen og tilhører skogeier.

Når en skogeier selger tømmer må det betales skatt av inntektene. Den delen av inntektene som settes på skogfondkontoen blir ikke inntektsført eller beskattet før pengene tas ut av fondet for å dekke investeringer i skogen. Når skogeieren tar penger ut av fondet så inntektsføres og skattlegges kun 15 prosent av beløpet. Det vil derfor kunne gi gunstige skattemessige fordeler å melde inn sin produksjonen og senere benytte seg av fondet til investeringer.

Du kan lese mer om Skogfondet på Landbruksdirektoratet sine sider.