Norsk Gartnerforbund tar kraftig avstand fra politiets påstander om at praktikantordningen misbrukes i norske gartnerier. - Gartneriene har ordnede forhold i sine bedrifter, sier NGFs generalsekretær.

Stavanger Aftenblad: Regjeringen vil skjerpe utlendingslovens bestemmelser for oppholdstillatelser for praktikanter. Politiet anklager norske gartnerier for å ha misbrukt ordningen etter at åtte østeuropeere er blitt utvist.

– Vi reagerer kraftig på at politiet mistenkeliggjør gartnerier på denne måten og går ut med den type informasjon og mistanker via pressen, sier NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg i dagens Stavanger Aftenblad.

Gartnerier i Norge kan sysselsette ufaglærte praktikanter fra land utenfor EØS-området, eksempelvis Ukraina og Hviterussland, til 70 prosent av lønnen av til lønnen av en ufaglært. Nå vil regjeringen stramme inn på ordningen.

– Skill mellom gartnerier og praktikanter

Leder i Sør-vest politidistrikt Leif Ole Topnes sier til Aftenbladet at politidistriktet har flere saker der tredjelandsborgere (fra land utenfor EØS-området) har framlagt falsk dokumentasjon som avdekker at de likevel ikke er under utdanning.

Kåre Wiig, hovedeier i to av Norges største gartnerier – Wiig gartneri og Miljøgartneriet – ber politiet skille mellom gartnerier og dem som søker praktikantopphold.

– De som kommer hit, er praktikanter på helt lovlig vis, sier han.

– At det er mistanke om at noen har hatt praktikantopphold på feil premisser, er et ansvar UDI må ta for å kontrollere. Det har ikke vi noen mulighet eller myndighet til å gjøre. Dette er myndighetenes oppgave, sier hun.

UDIs oppgave

– Vi kjenner oss ikke igjen i dette, og vi kjenner heller ikke til disse sakene. Er de i Norge på feil premisser, skal de ikke være her. Men dette er umulig for gartneriene å kontrollere, vi er avhengige av at UDI gjør en kontroll av gyldigheten til papirer utstedt i hjemlandet. Vi er opptatt av at papirene skal være i orden og at dette skal være reelle studenter.

– Det er viktig at politiet forholder seg til lover og regler og forvalter sitt ansvar uten å blande politiske meninger om det. – Gartneriene tar sitt arbeidsgiveransvar på alvor, har ordnede forhold i sine bedrifter, er gode arbeidsgivere og forholder seg til de lover og regler som finnes innenfor det som er en lovlig ordning, sier Røed Meberg.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad.  Åtte østeuropeere utvist etter misbruk av «gartnerordning» i Rogaland.