Anders          Sand
Energirådgiver Telefonnummer:915 99 683

Anders har vært energirådgiver i NGF siden 2006. Han tok eksamen ved Norges Landbrukshøyskole i 1979 med hovedfag i blomster- og grønnsakdyrking. Deretter jobbet han som lektor i grønnsakdyrking på Gjennestad Gartnerskole i tre år før han overtok driften av familiens gartneri i 1984. Ti år senere begynte han som rådgiver i ulike prosjekt innen veksthusnæringen og var knyttet til fagmiljøet ved Grønt Fagsenter på Gjennestad før han avsluttet egen gartneridrift og ble rådgiver på full tid.

Foto: Ingunn Haraldsen