I to år har opprinnelsesmerket Nyt Norge vært mulig å bruke for norske gartnerier, og det har vært en stor suksess. Nå fortsetter samarbeidet mellom Nyt Norge og Gartnerforbundet.

– Vi arbeider så godt sammen om å få fram kvaliteten til norske blomster og planter ut til forbruker, at det å inngå en samarbeidsavtale mellom Gartnerforbundet og Stiftelsen Norsk Mat har vært en ren fornøyelse, sier Katrine Røed Meberg og Nina Sundqvist samstemte og smørblide.

– I to år har opprinnelsesmerket Nyt Norge vært mulig å bruke for norske gartnerier, og det har vært en stor suksess. Forbrukerne setter pris på å lett finne feiende, frodige og flotte norskproduserte planter enten det er i blomsterbutikker, matbutikker, kiosker eller hagesentre. Med 600 blomster og planter har denne kategorien på kort tid klart å bli den tredje største kategorien vi har i Nyt Norge. Det vitner om at forbrukeren gjerne vil kjøpe norsk når de kan og dermed støtte norske arbeidsplasser, sier Nina Sundqvist, adm.dir i Stiftelsen Norsk Mat.

– Samarbeidet med Stiftelsen Norsk Mat er av stor verdi for norske gartnere – både de som produserer mat, og de som produserer planter til pryd og glede. KSL som kvalitetssystem er et flott verktøy for å få en oversikt over de regler våre produsenter er underlagt, og det å ha et godt og transparent kvalitetssystem på norsk er en stor fordel for alle grøntprodusenter. Norsk planteproduksjon holder høy kvalitet og vi har all grunn til å være stolte, poengterer generalsekretæren i Gartnerforbundet, Katrine Røed Meberg.

350 gartnerier er medlem i Gartnerforbundet – et antall som rommer fra de aller største gartneriene i Norge til de ganske små med få ansatte. Grøntnæringen omsetter for omtrent 20 % av jordbrukets totalomsetning i Norge. Av 5000 Nyt Norge-produkter utgjør 600 blomster og planter pr 1.okt 2022. Forbrukerkjennskapen til Nyt Norge er 94 %.