Det er viktig å avmystifisere budskapet med Artsdatabankens risikovurderinger, som for forbrukeren ofte omtales som svartelisten eller fremmedartslisten. Les Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) tips til hageeierne.

Det er ingen grunn til å bli skremt selv om aviser og sosiale media nå fylles med informasjon om svartelistede og uønskede planter. For deg som hageeier er reglene enkle, skriver OBP på sine nettsider.

Nå er det hagetid og årstiden for plantehygge og kos, men mange opplever en skygge av frykt for å gjøre feil. Forhold deg til følgende:

1) Planter som vokser i hagen skal forbli i hagen

2) Spre aldri plantemateriale eller jord fra hagen i naturen. Hageavfall komposteres/gjenbrukes eller leveres til mottak lokalt

3) Skal du dele eller selge planter, sjekk Forskrift om fremmede organismer. Der står liste over planter du ikke har lov til å spre.

Hva så med svartelister, fremmede arter og annet?

Alt som selges i hagesenteret er tillatt å plante. Dette er hagesenterets ansvar, og reguleres av forskrift om fremmede organismer. Din jobb som hageeier er å holde plantene inne i hagen – og glede deg over dem der. Utenfor hagen hører de ikke hjemme og noen av dem kan bli en trussel mot naturen når de spres. Dette gjelder alle planter. Ikke la noen planter – uansett hvilke – vokse ut forbi hagegjerdet, og kast aldri planteavfall eller jord fra hagen i naturen. Det er faktisk forbudt! Lag heller en kompost og ta vare på hagens ressurser.

Vil du lære mer om enkeltarter kan du hente informasjon i Artsdatabankens vurderinger

Les også artikkelen «Hva betyr det at en plante er svartelistet eller uønsket»