Fredag møtte vi SVs Torgeir Knag Fylkenes på Stortinget om fortsatt fritak for CO2- avgift på gass til veksthus. Møtet føyer seg inn i en lang rekke i kampen for veksthusgartnerne.

På fredag var NGF i nok et møte på Stortinget. Denne gangen møtte vi Torgeir Knag Fylkesnes (SV) som sitter i Næringskomiteen. Vi opplevde interesse for våre innspill og synspunkter, og han ville snakke med KrF om saken. KrF har som kjent gitt utrykk for støtte tidlig i prosessen.

NGF har etter dette har på nytt minnet KrF og Sp om viktigheten av å støtte oss, og betydningen av saken. Møtet på fredag føyer seg inn i en lang rekke i kampen for veksthusgartnerne,- både på Stortinget og med politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Nå har vi også bedt om møte med Finansdepartementet for å ta opp forslaget om avgiften der.