3.- 5. september samles organisasjonene fra Sverige, Danmark, Island, Finland og Norge til årets nordiske møte i Rogaland. Årets tema er blant annet teknologi, regelverk og markedsføring.

Den lange tradisjonen med årlige samlinger av lederne fra de nordiske gartnerorganisasjonene knytter de nordiske landene sammen. Det er en god arena for utveksling av erfaringer, informasjon og samarbeid.

Viktig samarbeid

– Det er mange felles interesser og fellestrekk mellom produksjonene i landene. Samtidig har vi mye vi kan lære av hverandre som kan komme medlemmene våre til gode, forteller generalsekretær NGF Katrine Røed Meberg.

Møtene arrangeres på omgang mellom landene, og i år er det NGF Norge som har gleden  av å være vertskap.

Bred møteagenda

Blant temaene som skal tas opp er organisasjonenes arbeid for medlemmene samt forskning og mulighet for samarbeid. Vi skal også diskutere markedsføring av frukt, grønt og prydplanter i de ulike landene. Og vi skal snakke om plantevern, aktuelle regelverk og ny teknologi.

I forbindelse med møtet legges det opp til bedriftsbesøk og omvisning på NIBIO Særheim hvor vi får høre om Biofresh-prosjektet.