Vi styrker staben med to nye ansatte i Norsk Gartnerforbund. Mona Nordli er vår nye grønnsakskonsulent og Martin Knoop skal jobbe med forbundets energiprosjekter. Vi ønsker våre kompetente medarbeidere velkommen!

 Mona Nordli  skal ha ansvar for medlemmene våre innenfor grønnsaker, poteter, frukt og bær. Mona har over 20 års erfaring med plantefag og har bla jobbet omlag 10 år innen rådgivningen med blant annet sortsutprøving, plantevern og dyrkningsteknikk.  Hennes arbeidserfaring er lang og allsidig, fra produksjon av spiselige vekster på friland og i veksthus til rådgivning, administrasjon, ledelse og undervisning. Mona har gått på Gjennestad Gartnerskole og Høgskolen i Agder med hagebruk og økonomi. Senere har hun PPU- studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun kommer nå fra Natur Videregående skole der hun er faglærer i gartnerfag.  Hun starter i stillingen 1. februar 2018.

Martin Knoop er ansatt for å arbeide sammen med Anders Sand i NGFs energiarbeid. Martin har Master i fornybar energi, bachelor i skogfag og holder nå på å ta master i plantevitenskap på NMBU. Han har blant annet jobbet som energi- og klimarådgiver på Energigården og i Stavanger botaniske hage. Martin kombinerer nå arbeidet i NGFs energiprosjekter med studiet Master i plantevitenskap. Martin startet opp i stillingen 1. november 2017.

Vi er veldig godt fornøyd med så dyktige folk på laget, og ønsker begge velkommen til oss i NGF!