I årets KSL-sjekkliste er det gjort flere endringer, og den sendes ut på papir for siste gang. Sjekklista samler alle lover og regler som bonden må følge, og oppdateres i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, faglagene og varemottakene.

I husdyrstandarden legges det spesielt vekt på å forhindre smitte mellom husdyr, kontakt mellom husdyrbesteninger, og forebygging av bakterien LA-MRSA. I plantestandarden gjelder endringene plantehelse, integrert plantevern, omsetning av planter og produksjons- og arbeidsmiljømål.

De nye endringene gir retningslinjer for et godt kvalitetssystem som ivaretar produksjonsutvikling og en sikker arbeidsplass. KSL-sjekklista finner du på KSLs nettside fra den 10. oktober.
Siste år med KSL på papir
I år er siste gang sjekklista sendes ut på papir. Dra neste år må alle gjøre egenrevisjonen på nett.

– Alle som får sjekklista på papir i år, for også tilsendt en guide som viser hvordan egenrevisjon gjøres på nett. I tillegg finnes det en mer detaljert guide under KSLhjelp på ksl.no, sier KSL-sjef Tom Roterud.
Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet
Helse, miljø og sikkerhet har vært en viktig del av sjekklista i tre år. Det har bidratt til økt fokus på bondens arbeidssituasjon og helse. Revisorene melder om at HMS-arbeidet på gårdene er forbedret, men det er fortsatt et område det må jobbes videre med.

– Matmerk sender ut viktig informasjom om KSL via e-post og SMS. Sørg for at kontaktinformasjonen din er oppdatert for å få nødvendig informasjon fra oss, sier Roterud.
Lykke til med KSL-arbeidet og egenrevisjonen!