"Hånd i hanske" - prosjektet har fått midler fra Buskerud Fylkeskommune. Gartnernæringen, rådgivere i skolen og tidligere lærlinger vil stå sentralt i gjennomføringen av prosjektet.

NGF har tidligere søkt Buskerud fylkeskommune om kr. 335.000 kr til prosjektet: «Hånd i hanske»-rekruttering for vekst gartnernæringen. Søknaden er nå behandlet og vi fikk innvilget prosjektet i sin helhet.

Pengene er bevilget fra potten for oppfølging regional plan verdiskaping og næringsutvikling. Prosjektet tar sikte på å øke rekrutteringen til gartnerutdanningen for å sikre økt rekruttering til næringen, og henvender seg primært til elever på ungdomsskolen.

Gartnernæringen, rådgivere i skolen og tidligere lærlinger i prøveprosjektet vil stå sentralt i gjennomføringen av prosjektet.

Kontaktperson: Mona Nordli, mona.nordli@gartnerforbundet.no, tlf 91183176