Har du en god ide som kan øke kunnskapen blant dem som jobber innen landbruket? Institusjoner og organisasjoner inviteres til å søke KIL-midler innen 7.januar 2019.

KIL står for kompetanseutvikling i landbruket og er en tilskuddsordning som skal øke kunnskapen regionalt og nasjonalt. Både utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner som arbeider faglig innen landbruket kan søke om penger til å utvikle kompetansetilbud. Prosjektene skal være tydelig rettet mot dem som jobber i landbruket eller i bransjer som har tilknytning til landbruket.

3 mill. til disposisjon

Fram til nå er det Matmerk som har hatt ansvar for ordningen, men fra 1.januar 2019 overtar Landbruksdirektoratet ansvaret for KIL-midlene. Det er om lag 3 mill. kroner til disposisjon for nye prosjekt som kan starte i 2019, og pengene er bevilget over Jordbruksavtalen. Vi lyser ut midlene i midten av november- følg med på våre nettsider for utlysning og informasjon om søknadsprosessen. Søknadsfrist er 7.januar 2019.

Disse har fått midler tidligere

KIL-ordningen har eksistert i mange år, og pengene som er bevilget har gått til et bredt spekter av prosjekter. Felles for dem er at de har hatt som mål å øke kunnskapen innenfor et spesielt område i landbruket. Se hvilke prosjekt som har fått tildelt midler de tre siste åra på våre nettsider.