Norske gartnerier blir utkonkurrert av aktører som jukser for å unngå toll, skriver Nationen. Tollvesenet gjør ikke jobben sin. NGF krever nå at regjeringen griper inn. - Reglene er der, men de blir ikke håndhevet, sier Katrine Røed Meberg

Konkurransen fra billige importblomster har rammet ildtopp-produksjonen til Ole Martin Hegg i Lier, som nå er på en femtedel av det han hadde før.

– Det er dypt urettferdig. Når vi kjøper stiklinger må vi betale toll, men ferdige blomster kommer fritt inn til landet uten toll. Selv om vi snakker om nøyaktig den samme planten, sier Hegg til dagens Nationen.

Gartnerforbundet reagerer kraftig.  Ordningen er sterkt konkurransevridende og gartneriene rammes hardt. Mange har vært nødt til å legge ned de siste årene.

Tolljuks

Ifølge Gartnerforbundet blir blomster som etter reglene skulle fått toll på 72 prosent, tatt inn tollfritt ved at importørene gir blomstene et eget navn i tollpapirene.  Det gjelder blant annet blomsten ildtopp, som har det latinske navnet Kalanchoe.

Gartnerforbundet reagerer kraftig på Tollvesenets ansvarsfraskrivning i saken.

-Det er deres ansvar å sjekke at importen skjer etter reglene. Hvis det faglig sett er vanskelig, så må de søke råd og bistand fra fagmiljøene, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg. .

-Vi krever at regjeringen griper inn, sier Meberg.

Resten av saken leser du her: Gartnere krever grep mot tolljuks med importblomster.

Les også: Importører slipper toll, dypt urettferdig.