Tariffavtalen 2022 for vår næring ble i dag vedtatt.

Tariffavtalen for gartneri og jordbruk forhandles mellom NHOMD og Fellesforbundet. Årets forhandlinger er nå gjort, og tariffavtalens bestemmelser trer i kraft etter protokollens nærmere bestemmelser.

De fleste av grøntnæringens produsenter har lav organisasjonsgrad og er ikke pålagt å følge tariffavtalen (selv om mange gjør det, spesielt lønnsbestemmelsene). Derimot setter Arbeidsmiljøloven og Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene krav som alle må følge. Sistnevnte vil mest sannsynlig bli oppdatert med de nye satsene, men på nåværende tidspunkt vet vi ikke når dette vil skje.

Omtale av overenskomsten, protokoll mv om avtalen (nhomd.no)

Lønnstabellen fra tariffavtalen (nhomd.no) 

 

Medlemmer av NGF kan kontakte fagansvarlig Tove Ladstein for mer informasjon og bistand.