Torsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. - Grøntproduksjonene bør bli mye mer synlig i resultatet, mener NGF. Det er viktig med målrettede tiltak både for energi og grønne produksjoner, og Grøntsektoren mot 2035 skal kunne oppfylles.

Tirsdag 4. mai leverte staten tilbudet i jordbruksforhandlingene, og i dag varslet jordbruket at de bryter årets jordbruksforhandlinger.

Næringen og regjeringen står for langt fra hverandre til at jordbruket finner noen grunn til å forhandle videre. Regjeringen vil gå til Stortinget med en proposisjon basert på statens tilbud.

-Grøntproduksjonene bør bli mye mer synlig i resultatet, mener NGF. Det er viktig med målrettede tiltak både for energi og grønne produksjoner, og Grøntsektoren mot 2035 skal kunne oppfylles.

Les mer: Derfor ble det brudd.