Vi får mange spørsmål om innreise og dokumentasjon. Her er noen viktige stikkord per 3. mars. Det er viktig å merke seg at grensene til Norge er i hovedsak stengt, med unntar for enkelte personer i spesielle funksjoner. Informasjonen omtalt på medlemswebinaret 2. mars.

Dette må du ha (og ha klart) med hvis du skal reise inn til Norge nå

 • Gyldig innreisegrunn – samfunns- eller næringskritisk eller bosatt (personer som er bosatt i Norge har rett til å reise «hjem».)
 • Den som reiser må registrere seg i innreiseregisteret entrynorway.no
 • Arbeidsgiveren må/kan sende med dokumentasjon på godkjent karantenebolig (hotell, bolig eller privat)
 • Du må ha med attest på negativ koronatest, maks 24 timer gammel
 • Ved innreise må du vise frem
  • Dokumentasjon på at du er unntatt innreiserestriksjoner
  • Dokumentasjon på karantenebolig (hvis dette ikke er på karantenehotell)
  • Kvittering fra innreiseregisteret
  • Attest på negativ koronatest tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst
 • Du må ta en ny koronatest ved innreise. Ny test må tas på dag 7 (unntak for de som bor på karantenehotell)
 • Karantenen varer i 10 døgn (med noen unntak)
 • Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (National centre for control of travelers to Norway) tar kontakt på telefon/sms. Her får du informasjon.

Vi anbefaler sterkt at du som arbeidsgiver forbereder din ansatte på grensepasseringen. Det kan bli spørsmål om produksjonen, vedkommendes rolle og andre spørsmål. Presiser at de skal be om å få ringe deg eller andre i ditt nettverk, som du har avtalt at kan snakke med grensevakten. Det kan være nødvendig å forklare produksjon, samfunnskritisk og andre elementer, så vær nøye med at personen som er beskrevet som kontaktperson i dokumentasjon er tilgjengelig.

Samfunnskritisk personell – vurderinger du må ha med på skjema

Vilkåret er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Hva vil det si? En veiledning kan være at følgende seks punkter bør beskrives tydelig i dokumentet. Skjemaet som skal fylles ut finner du her

 1. Bedriften, produksjonen – hvorfor er den samfunnskritisk?
 2. Hvordan foregår produksjonen – beskriv aktivitet nå, når sesongen startet (eller om det er helårsproduksjon) og hva som skal skje fremover. En kort beskrivelse av hva som skjer.
 3. Hvorfor kan ikke produksjonen avbrytes? Dette er en logisk fortsettelse av punkt 2, men for alle som ikke har praktisk bakgrunn er dette viktig informasjon.
 4. Hva er personens ferdigheter, attester, kunnskaper, funksjon? Det hjelper å være faglært, så beskriv dette hvis det er relevant. Realkompetanse, erfaring og kunnskaper kan være like viktig, men bør beskrives noe mer detaljert enn bare «medarbeider» eller lignende. Vær realistisk, men beskriv inngående.
 5. Hvorfor kan ikke denne personen erstattes av nordmenn? Har du dokumentasjon eller begrunnelse; skriv den.
 6. Hvorfor er denne personen kritisk? Hva er det som gjør at denne personen er mer nødvendig enn andre?

NGF har underlagsdokumentasjon du som medlem kan få tilsendt, for å styrke dine påstander om produksjon i Norge og situasjonen på arbeidsmarkedet.

Næringskritisk personell

Det er nå åpnet for søknader om næringskritisk personell. Dette gjelder per i dag kun for teknisk personell.

Foretak kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som:

 • har teknisk kompetanse, og
 • skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og
 • som har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker.

Det kan søkes fra Sjøfartsdirektoratets portal