Regjeringen vil kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket. Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 pst. for desember, og til 80 pst. for januar til og med mars. For husholdninger er det et tak på 5 000 kWt/mnd, mens det for jordbruket settes et tak på 20 000 kWt/mnd. Dette er i tråd med innspillene fra næringen. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

– Det er positivt at regjeringen kommer oss i møte. Vi har i tidligere møte med Landbruks- og matministeren bedt at ordningen forsterkes og i brev krevd at den likestilles med nivået til husholdningen. Vi jobber også for at det kommer en ordning for veksthus som bruker gass da kostnadene også på denne har økt kraftig. Veksthus benytter CO2 fra gassen for å gjødsle plantene og dette er derfor en nødvendig innsatsfaktor. Nå håper vi at ordningen veldig snart er virksom og at dette vil hjelpe gartnerne, forteller Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, etter at det i dag ble kjent hvordan kompensasjonsordningen på strøm for landbruket vil utformes.

Kompensasjonen vil utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Ordningen skal ikke være søknadsbasert. Utforming ut over dette arbeides det nå med å få på plass. Det foreslås at satsene settes tilsvarende som i strømstønadsordningen for husholdninger, med 55 pst. dekningsgrad over terskelverdien på 70 øre/kWt i desember 2021 og 80 pst. for tidsrommet januar til mars.

Forslaget til kompensasjonsordning for strøm for jordbruk og veksthus vil bli lagt fram for Stortinget i en proposisjon, så raskt som mulig. Gartnerforbundet har krevd forsterkning av ordningen og jobber nå for også for å få til ordning for kompensasjon for veksthus som benytter gass også.

Les mer i meldingen fra regjeringen.no her