Arbeidstilsynet har avdekket få brudd på smittevernreglene hos grøntnæringen gjennom sesongen. NGF er stolte av produsentene som har skapt trygge arbeidsplasser tross en svært krevende koronatid.

Arbeidstilsynet har så langt i år gjennomført flere enn 300 smitteverntilsyn i landbruket, de fleste i grøntnæringen. Bare hvert sjette tilsyn konkluderer med brudd på reglene for smittevern, skriver Arbeidstilsynet. 

Hittil i år har Arbeidstilsynet gjennomført 331 koronatilsyn i landbruket. Her har de kontrollert om arbeidsgiver har rutiner for å sikre at karantenereglene blir fulgt og om arbeidsgiver jevnlig kartlegger og vurderer risiko knyttet til smitte.

Arbeidstilsynet har avdekt ett eller flere regelverksbrudd i 16 prosent av koronatilsynene, altså i rundt hvert sjette tilsyn.

–  Årets sesong har vært krevende for mange, med et regelverk i stadig endring. Næringen har opplevd mye usikkerhet og mindre tilgang på arbeidskraft. Sett i lys av dette, er vi godt fornøyd med at vi har avdekt forholdvis få brudd på reglene for smittevern og innkvartering i grøntnæringen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Stolte av norske produsenter

NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg. Foto: IH

Generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund sier at næringen har lagt ned et stort arbeid og tilrettelagt for smitteforebyggende tiltak gjennom hele pandemien.

– Det er bra å registrere at Arbeidstilsynets rapport bekrefter dette. Innreiserestriksjoner og mangel på arbeidskraft har betydd store utfordringer, og bedriftene har i tillegg måtte tilpasse seg både karanteneregler, smitteverntiltak og opplæring av nye norske arbeidstakere, sier Meberg

Det har i perioder vært stadige endringer i regelverket. Norsk Gartnerforbund har bistått produsentene gjennom hele pandemien med blant annet webinarer, kurs og direkte oppfølging av enkeltmedlemmer.

Meberg sier hun er stolt av produsentene som har klart å manøvrere seg i en uforutsigbar situasjon og hele tiden holdt fokus på gode og trygge arbeidsforhold for sine ansatte.