Mange gartnerier går en tøff vinter i møte, etter at tilleggsforhandlingene for jordbruket ikke inkluderte kompenserende tiltak mot de høye energikostnadene.

Den ekstreme økningen i energikostnader skaper stor frustrasjon, og i landbrukets går dette aller mest ut over veksthusprodusentene. Det er usikkerhet blant produsentene om egen produksjon gjennom vinteren og vi ser med bekymring på den alvorlige situasjonen, forteller NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Det er behov for kompensasjon nå – og pris til gartneren må opp, hvis kommende vinter ikke skal gi banesår til en hel næring. Gartnernæringen er allerede hardt presset etter år med restriksjoner og tiltak, og står derfor mindre godt rustet for situasjonen vi nå befinner oss i.

Resultatet i tilleggsforhandlingene

– Det er bra at det gis kompensasjon til landbruket, selv om dette i hovedsak gjelder gjødsel og byggematerialer. Det skal gis kompensasjon via tilskuddsordningene (areal-, kulturlandskap- og distriktstilskudd). Det betyr at grønnsaker, frukt, bær og planteskole får økt tilskudd. Store deler av landbruket har tatt godt i mot kompensasjonen på 754 millioner, men for grøntnæringen treffer dessverre ikke tiltakene så godt som de burde.

I veksthustomat og -agurk gis det noe tilskudd til produksjon, men bare 0,85 kr/kg. Dette er alt for lavt til å dekke økte energikostnader. NGF har regnet ut at kostnadsveksten på energi utgjør mellom 4,50 og 8 kr/kg for tomat, og mellom 6 og 7,20 kr/kg agurk. Blomster, prydplanter og andre kulturer får heller ingen kompensasjon. Dette gir en dramatisk utvikling for veksthusprodusentene, som nå må tenke seg godt om før avgjørelser om eventuell hel eller delvis nedstenging av årets produksjon er nødvendig. Det er for sent å se på kompensasjoner i vårens forhandlinger, når regningene må betales nå.

Det er usikkerhet blant produsentene om egen produksjon gjennom vinteren, og vi ser med bekymring på den alvorlige situasjonen.

 

Les også saken i dagens Nationen (betalingsmur)