Stortingsvalget ga en klar seier til de rødgrønne partiene. Norsk Gartnerforbund vil jobbe for at den nye regjeringen gir gartnerne gode rammevilkår.

Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF. Foto: Ingunn Haraldsen

Gårsdagens Stortingsvalg satte punktum for åtte år med borgerlig styre.  Norsk Gartnerforbund er på banen når vi nå går inn i en periode med en ny regjering.

– Norske gartnere sikrer grønn næringsutvikling, mattrygghet og arbeidsplasser over hele landet. Vi er spente på hvilke tiltak politikerne vil iverksette og videreføre for at norsk produksjon skal være bærekraftig både økonomisk og miljømessig, sier leder i NGF Katrine Røed Meberg.

– Vi tar aktivt kontakt med politikerne med mål om å skape gode relasjoner og holde dørene åpne på Stortinget og i departementer. Vi har god erfaring med denne strategien, og er sikre på at dette er viktig for at vi senere skal kunne komme med utfordringer og saker. Næringspolitikk er vår oppgave nummer én, og danner grunnlaget for gode rammebetingelser for gartneri- og hagebruksnæringen. Det dreier seg om forutsigbarhet, lønnsomhet, økt norskandel og konkurransekraft.