Flere blomster- og planteprodusenter fortviler over mangel på utenlandsk arbeidskraft nå som sesongen snart starter. - Det haster med å få på plass kvalifisert arbeidskraft. Vi jobber kontinuerlig med avklaringer, sier NGFs generalsekretær Katrine Røed Meberg.  

I gårsdagens Tønsberg blad kunne vi lese om Britt Olsen –  Norges største staudeprodusent –  som frykter å måtte legge ned dersom hun ikke får arbeidskraften hun trenger nå som sesongen starter. Det det har blitt mye vanskeligere å få inn arbeidskraft i koronastengte Norge selv om gartneriene er en samfunnskritisk næring.

Britt Olsen er ikke alene om å mangle ansatte nå som sesongen starter. Norsk Gartnerforbund erfarer at flere blomster- og prydplanteprodusenter fortviler over manglende avklaringer på kvalifisert arbeidskraft. Vi får daglig henvendelser og vi jobber på spreng med å løse problemet.

– Utfordringen gjelder hele grøntnæringen. Selv med godt samarbeid med NAV er det ikke mulig å finne norske arbeidsledige som kan fylle de oppgavene som er nødvendig for å opprettholde produksjonene, forteller NGF generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Jobber på spreng

NGF samarbeider med NAV både lokalt sentralt og sentralt for å se på muligheter med å rekruttere norsk arbeidskraft. Og vi jobber opp mot myndighetene.

-Som medlemsorganisasjon så er det vår jobb å tale medlemmenes sak. Vi har daglige møter og henvendelser til både UDI og de aktuelle departementene. Vi bistår våre produsenter som har tatt initiativ til møter med både landbruksminister Olaug Bollestad, arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og flere andre ministere og departementer. Det er helt avgjørende nå at vi får frem alvoret i situasjonen, forteller Tove Ladstein i NGF som bistår produsentene om arbeidskraft.

Gjennom hele pandemien har NGF samarbeidet tett med de andre landbruksorganisasjonene. Vi har jobbet kontinuerlig med å identifisere og løse problemer knyttet til arbeidskraft-situasjonen i næringen. Behovet for sesongarbeidskraft innenfor grøntproduksjonene har vært det helt sentrale temaet for gruppen. Det har i hovedsak dreid seg om å sikre at utenlandsk arbeidskraft – som er kritisk personell i grøntsektoren- kan komme til Norge. Samt å legge til rette for at grøntprodusenter med arbeidskraftbehov også kan finne relevant norsk arbeidskraft i en periode der antall permitterte og arbeidsledige er skyhøyt.

Det haster

Sesongen er for lengst startet, og gartnerne vil ha økende behov for sesongansatte hele våren.

– Behovet øker dag for dag. Vi prøver å rekruttere så mange vi kan i Norge, men det meste av den kompetanse som gartneriene trenger, finnes i utlandet, fortsetter Ladstein.

Ifølge Ladstein er norsk arbeidsliv generelt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I landbruket er det et utpreget behov for importerte arbeidere. Gartneriene har rekruttert og opplært generasjoner av kvalifiserte utenlands. Disse er helt avgjørende for at produksjonen skal gå rundt.

– Regjeringen må åpne opp for at arbeidskraften kommer til landet. Hvis ikke, så vil produksjonene bli langt mindre i år, og det kan i verste fall bety nedleggelser og konkurser på sikt.

Strenge smitteverntiltak

Ladstein understreker at gartneriene er svært strenge på smitteverntiltak.

– Arbeidskraften skal selvsagt komme til Norge innenfor smittevernregimet. Produsentene har arbeiderne boende hjemme på gården, så de legger mye arbeid i et strengt smittevern. Det er i alles interesse at de holder seg friske, og vi opplever at næringen vår har vist seg svært gode på dette.