Stabile, trygge vekstmedier er essensielt for profesjonell planteproduksjon. Torvprodukter er blitt politisk brennbare, Miljødirektoratet ble med Gartnerforbundet på tur til torvprodusent.

Norske torv- og jordprodusenters bransjeforbund og Norsk Gartnerforbund inviterte den 12. september Miljødirektoratet på utferd. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å lage en plan for utfasing av torv, og målet med utferden var å vise frem torvproduksjon og bruk av torv i praksis. Vi besøkte Tjerbo torvfabrikk og Schrader gartneri. Det ble en lærerik dag med mange gode diskusjoner om næringenes utfordringer og muligheter. Den varslede planen som Miljødirektoratet skal utforme skal stimulere til forskning, utvikling og innovasjon innenfor området vekstmedier.

Norsk Gartnerforbund presiserer at det tydelig må nedfelles i planen at en utfasing av torv ikke er aktuell uten at det foreligger et dokumentert reelt alternativ for næringen. Et vekstmedium som både gir god og jevn plantevekst er essensielt for at norske planter skal kunne møte konkurransen fra andre land og forbrukers forventning til plantekvalitet. Møter som dette, mellom fagorganisasjoner og politiske myndigheter er svært vikige, og vi håper at konsekvensen blir at nye vekstmedier fases inn, snarere enn at torvproduktene fases ut.