Ukraina er innlemmet i landene som Norge godtar koronasertifikat fra. Dette er spesielt gode nyheter for produsenter av blomster og planter, som ikke har kunnet søke sine ansatte inn til Norge.

Tekst: Tove Ladstein

Ukraina er nå blant landene hvis koronasertifikat kan brukes i Europa. Landet står også på listen over tredjeland som EU anbefaler at medlemslandene skal heve innreiserestriksjoner fra, men i Norge har det vært sterkt begrenset med åpning for disse landene.

 

Når man bor i et land utenfor EU/EØS/Schengen, men har et gyldig EU-koronasertifikat på at man er fullvaksinert med aksepterte vaksiner eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, kan man bruke dette til å reise inn til Norge. Det vil si at det ikke behøves ytterligere innreisetillatelse, kun godkjent oppholdstillatelse fra UDI.

 

Vaksinasjonsgraden i Ukraina er per i dag svært lav, og det har vært liten tilgang til vaksinene som også aksepteres i Europa. Vi antar at imidlertid at utsiktene til innreisetillatelse kan være motiverende for de som har mulighet til å få vaksine. Dette er spesielt gode nyheter for produsenter av blomster og planter, som ikke har kunnet søke sine ansatte inn til Norge.

 

Mer informasjon kan finnes på UDIs nettside, og vi legger også ved EUs oversikt over land hvis koronasertifikat aksepteres av EU:

https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/innreise-og-opphold-jeg-er-utlandet/bosatt-utenfor-eu-eos-schengen/#link-25410

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en