Norsk Gartnerforbund har allerede sendt gratulasjoner til Mattilsynets nye direktør Ingunn Midttun Godal, og invitert til møte med organisasjonen og næringen.

Mattilsynet er et viktig organ for gartneri- og hagebruket, landbruket totalt sett og verdikjeden knyttet til grøntnæringen. Det er derfor også viktig at vi har god kontakt, og at Mattilsynet har nødvendig informasjon og kunnskap om næringen; -om status, utfordringer og muligheter. Gartnerforbundet jobber med å formidle kunnskap om norsk grøntproduksjon, og om produsentenes interesser. For å skape forståelse og faktagrunnlag for regelverk og forvaltningen ønsker vi å bidra med god og nødvendig informasjon om norsk produksjon.

I forbindelse med gratulasjonene har NGF invitert den nyutnevnte direktøren på bedriftsbesøk til styreleder Eystein Ruud på Nesodden, for omvisning og orientering om produksjon, næring og organisasjonen.

Pressemelding fra Mattilsynet