I 70 år har Opplysningskontoret for frukt og grønt oppfordret til økt forbruk av frukt, bær, grønnsaker og poteter. NGF gratulerer!

Opplysningskontoret ble opprettet i 1951 som Propagandautvalget for frukt og grønt. Dette var den direkte forløperen til Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, som fikk sitt navn i 1973.

Les den spennende historien FRA PROPAGANDA TIL INFORMASJON

I dag arbeider Opplysningskontoret for frukt og grønt for å øke forbruket av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge. Arbeidet er nøytralt uten hensyn til merkevarer eller hvor varene er produsert.

Norsk Gartnerforbund gratulerer!