Norge forberedes på snarlig overgang fra trinn 3 til "normal hverdag med økt beredskap". Med det åpnes også grensene noe mer.

Samfunnet går mot en normalisering, og i regjeringens pressekonferanse 17. september ble det fortalt at Norge nærmer seg utgangen av trinn 3, og inngangen i stadiet som vil kalles «normal hverdag med økt beredskap». I den forbindelse vil også grensene åpne seg, i første omgang innen EU/EØS. De fleste land utenfor EU/EØS vil inntil videre ha strengere tiltak; unntakene er lilla land og land som er med i EUs koronasertifikatordning.

I pressekonferansen sa helse- og omsorgsminister Bent Høie følgende

Regjeringen vil i «En normal hverdag med økt beredskap» fjerne regelen som hindrer utlendinger i å komme inn i Norge.

Unntaket er borgere fra tredjeland som ikke er fra såkalte lilla land med lav smitte.

Dette betyr ikke at vi fjerner alle regler for hva reisende skal gjøre når de ankommer landet, slik som testing og karantene. Men det vil også komme enkelte lettelser i disse reglene.

En oppmykning på dette området vil skje under nøye overvåkning, slik at vi har mulighet til å fange opp importsmitte.

Resten av innlegget kan leses her

Flere opplysninger fra dagens pressekonferanse

Kommunenes innsats på smittesporing vil fra 27. september trappes noe ned, og testing vil overta som viktigste tiltak mot spredning av smitte. Når «normal hverdag med økt beredskap» fullt innføres forsvinner krav om 1 meter avstand, sammen med restriksjonene for utelivsbransjen og arrangementer.

Det vil allikevel være aktuelt at trafikklysmodellen kan tas i bruk ved stor smitte, f.eks i skoler og barnehager. Det vil også være pålagt krav om isolasjon ved smitte, og anbefaling om fortsatt økte hygienetiltak. Dette henger også sammen med en forventet krevende influensasesong utover høsten. Det anbefales at terskelen fremdeles er lav for å holde seg hjemme fra jobb ved mistanke om smitte.

Artikkel fra regjeringen.no om endringene som kommer med normal hverdag med økt beredskap