Tiltak i forbindelse med pandemien er i ferd med å normalisere seg, og landet går mot gjenåpning. Artikkelen inneholder informasjon og linker som jevnlig oppdateres.

Innreisekarantene

Hovedregelen for innreisekarantene er fremdeles 10 dager:  i egnede omgivelser hjemme eller på karantenehotell. Unntakene er imidlertid mange. Personer som er vaksinert mot covid-19, som har bevis på å ha hatt koronasykdom og innehar EUs digitale koronasertifikat (liste over landene finner du her), kan reise til Norge uavhengig av restriksjoner som følge av covid-19. Reisende fra «grønne land» kan også reise til Norge, men må ikke reise med kollektivtrafikk eller mellomlande/besøke land med andre fargekoder underveis. Personer som har oppholdt seg i grønne land i 10 dager før avreise til Norge vil heller ikke trenge opphold i innreisekarantene.

Det kan fort skje endringer i regler og restriksjoner. Oppdatert status finner du alltid i denne artikkelen fra helsenorge.

Rett til innreise for ansatte i grøntnæringen

Nordmenn og personer bosatt i Norge har rett til innreise. Personer med gyldig koronasertifikat kan også reise til Norge. Personer fra «grønne» land har også få restriksjoner. Personer som skal reise innenfor kriteriene «for nødvendige reiser for personer i samfunnskritiske funksjoner»  kan også få innreisetillatelse, etter kriterier forvaltet gjennom søknadsordningene til Landbruksdirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. På samme vis som i vanlige tider må UDI søkes om oppholdstillatelse for tredjelandsborgere.

Karantenebolig

Personer fra land utenfor EU og personer fra mørkerøde land skal ved ankomst i karantenehotell. Det er politiet på grensen som henviser personene til riktig hotell. Det er primært et hotell i nærheten av grensepunktet, men kan også – ved kapasitetsproblemer – være i nærheten av oppholdsstedet i Norge. Arbeidsgiver kan også søke Arbeidstilsynet om å få godkjent karantenebolig på egen eiendom (med flere), og med en slik godkjenning kan den ansatte avholde karantenen der, som alternativ til karantenehotell.

Personer som skal i karantene, men ikke må ha godkjent karantenebolig/karantenehotell, kan avholde karantenen «hjemme» – der de skal bo. Det er imidlertid restriksjoner og forbehold på hvordan en slik boligordning skal fungere, da man ikke skal kunne omgås personer utenfor nærfamilien i karantenetiden.

Det er viktig å være oppmerksom på at dette gjøres riktig, særlig for arbeidsgivere som sørger for bolig. Linkene nedenfor inneholder detaljerte råd fra myndighetene i forbindelse med karantene hjemme. Ta gjerne kontakt med din kommunelege for nærmere råd om dette.

 

Karantenesjekken: Helsedirektoratets veiledning for karanteneregler

Covid-19-forskriften (fra lovdata.no)

FHIs oversikt over innreiseregler og karantene (inkludert smittefargekartet)

Helse Norges informasjon om isolasjon og karantene

Statens legemiddelverks oversikt over godkjente vaksiner i EU