Å treffe kollegaer og oppdateres på siste nytt innen næringen er viktig. Vi håpet lenge at arrangementet GARTNER 2020 kunne gjennomføres, men ser oss dessverre nå nødt til å avlyse.

Covid-19- pandemien er i kontinuerlig i endring, og vi har gjort fortløpende vurderinger knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Vi har i den senere tid også mottatt tilbakemeldinger fra gartnere som ikke ønsker å delta på grunn av potensiell smitterisiko.

Vi har derfor ut fra en helhetsvurdering besluttet at vi ikke kan gjennomføre dette arrangementet. Vi beklager dette, men ser at dette er en riktig beslutning med tanke på redusert risiko for smittespredning.

Mange av foredragsholderne våre er involvert i viktige prosjekter for næringen og produksjonene. Disse er invitert til å skrive artikler til fagbladet Gartneryrket.