Onsdag møtte NGF Høyre-politikerne Ingunn Foss, Liv Kari Eskeland og Margret Hagerup på Stortinget. NGF tok opp grøntnæringens rammebetingelser. -Det var naturlig nok fokus på tollvern, importproblematikk og konkurransevilkår både for blomster og grønt, sier Katrine Røed Meberg i NGF.

-I forbindelse med sommerens tørke og varmeutfordringer snakket vi også om klimabetingede skader, erstatningsordningen og næringens ønskes om et utjevningsfond, fortsetter Meberg.

Mange saker

-Vi diskuterte rekruttering, gartnerutdanning og praktikantordningen. For planteskolene var vi spesielt opptatt av å formidle at vi ønsker en gjennomgang av metodikken som Artsdatabanken benytter i forbindelse med sine risikoanalyser og fremmedartlisten. Vi påpekte også betydningen av å opprettholde et selvstendig opplysningskontor for frukt og grønt (OFG).

Forbrukeropplysning

Politikerne roste energisatsningen gartnerne har gjort og påpekte viktigheten av tilstrekkelig forbrukeropplysning for å fremme norske varer, som for eksempel som at det brukes nyttedyr i planteproduksjonen.

-De ga også uttrykk for at de ønsket å følge opp gartnerutdanning, avslutter Meberg.