På pressekonferansen i dag la forhandlingsleder Viil Søyland frem et tilbud på 3,3 milliarder kroner. Kravet fra jordbruket er på 6,9 mrd. kr. Les statens tilbud i vedlagt lenke.

Bondelagets forhandlingsutvalg har i årets forhandlinger lagt fram at de viktigste områdene er tetting av inntektsgapet, og tiltak for å nå ambisjonene i regjeringsplattformen om selvforsyning og om miljø- og klima.

Tilbudet legger til rette for en inntektsvekst på 19 %, noe som tilsvarer at avstanden i inntekt mellom landbruket og andre grupper vil bli redusert med 40 000 kr per årsverk. På pressekonferansen kommenterte Norges Bondelags leder, Bjørn Gimming, at ikke denne økningen er tilstrekkelig, og at ikke det legger til rette for den økte selvforsyningen som det er ambisjoner om i Hurdalsplattformen.

For grøntnæringen legges det i tilbudet frem en ramme på 7,6 % økning i målpris, og en økt målpris på potet på 42 øre/kg.

Jordbrukets forhandlingsutvalg skal nå en avtale innen 16.mai.

Les statens tilbud her.