- Ingen organisasjon står mer på krava for frilands - og veksthusprodusenter enn Norsk Gartnerforbund, sier NGF-styreleder Eystein Ruud. I vinter har vi hatt flere enkeltmøter med politikerne fra Næringskomiteen på Stortinget.

I dag møtte NGF Venstre-politiker Pål Farstad som sitter i Næringskomiteen på Stortinget.

– Dette er vårt tredje møte på Stortinget på tre uker, med tre ulike partier. Ingen organisasjon står mer på krava for frilands- og veksthusprodusenter enn Norsk Gartnerforbund, sier NGF-styreleder Eystein Ruud.

– Vi er rendyrket for grøntnæringa og løfter den frem, midt i sentrum av der beslutninger tas.

NGF løftet blant annet frem disse sakene i dag: Redusert moms på frukt og grønt, videreføring av markedsordningen for eple og potet, utjevning og investeringsfond med skattefordel, fortsatt fritak for co2 avgift på veksthus og mye mer.

Møter med KrF og FrP

Vi har også hatt møte med KrF og Frp i vinter. KrF foreslår blant annet samme betingelser på strøm som kraftkrevende industri.

– Vi ga ros for at Krf har ordet veksthus i sitt program og at de foreslår at vi skal få samme betingelser på strøm som kraftkrevende industri.

Ellers snakket vi litt om overføringstariffer og behovet for hjelp med investeringer.

– Og neida, vi glemte ikke å snakke om toll og andre viktige ting. Det var et godt og konstruktivt møte, forteller styreleder Eystein Ruud.

FrP ønsker skattefrie fondsavsetninger

Møtet var med Morten Ørsal Johansen og Sivert Bjørnstad, FrPs  representanter i Næringskomiteen.

Fra v. Morten Ørsal Johansen (FrP), Eystein Ruud (NGF), Katrine Røed Meberg (NGF) og Sivert Bjørnstad (FrP)
Fra v. Morten Ørsal Johansen (FrP), Eystein Ruud (NGF), Katrine Røed Meberg (NGF) og Sivert Bjørnstad (FrP)

– Det var et godt møte. Selv om vi er uenige på noen punkter er det andre områder vi kan oppnå gode resultater på. FrP er blant annet positive til skattefrie fondsavsetninger for investeringer i landbruket, sier styreleder i NGF Eystein Ruud.

Politikerne ønsker også å komme på bedriftsbesøk senere.
– Da får vi anledning til å gi en god realitetsorientering, fortsetter Ruud.

Det var etter høringen av Jordbruksmeldingen 19. januar at NGF ba om møter med partiene enkeltvis.

–  NGF ønsker å ta opp våre innspill til gjennomgang. Samtidig vil vi følge opp våre innspill til partienes valgprogram, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.