I dag la bondeorganisasjonene fram sitt krav i årets jordbruksoppgjør. Mange av kravene er svært viktige for gartnernæringen.

Kravene som ble overlevert til staten i dag sammenfaller i stor grad med hva Norsk Gartnerforbund spilte inn til partene i forkant. Kravene foreslår blant annet økte målpriser for potet, frukt og grønnsaker, stimulere til produksjon i utvidet sesong, økning av avsetningstiltak og distriktstilskudd, tilgang til plantevernmidler gjennom minor use, videreføring av energirådgivning i veksthus og finansiering av Opplysningskontoret for blomster og planter.

-Vi er godt fornøyd og vil berømme Jordbrukets forhandlingsutvalg for gode tiltak som foreslås i kravene. Vi følger spent med i forhandlingene videre, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

Årets krav har en ramme på 1450 millioner kroner. 1150 millioner skal komme gjennom ordinære budsjettformer, mens 150 millioner skal tas gjennom økte målpriser. Stortinget har vedtatt klare ambisjoner om større inntektsvekst, og det var derfor ventet at kravet fra bøndene ville passere en milliard kroner.

Staten kommer med sitt tilbud 5. mai. Forhandlingene skal være avsluttet 15. mai

Jordbruket krav 2017.