NGFs blomsterutvalg er et faglig rådgivende organ for NGFs hovedstyre. Blomsterutvalget arbeider med næringspolitiske og faglige spørsmål knyttet til produsenten som produserer og omsetter veksthus- og frilandsblomster. Viktige oppgaver er oppfølging av tollvernet, regelverk, plantevern og produsentsamarbeid, i tillegg til innhenting og bearbeiding av produksjonstall, oppfølging av kulturklubbene og forskningsprosjekter, og optimalisering av andre innsatsfaktorer i produksjon av blomster og planter.

Blomsterutvalgets sammensetning:

Leder
Ove Horpestad
Horpestad Gartneri
Horpestadvg 183
4341 Bryne
Mobil: 91 10 09 58
E-post: ove@horpestadgartneri.no

Styremedlem
Bjørn Ivar Kristoffersen
Nygård hagebruk
Salarøyvegen 703
9103 Kvaløya
e-post : bik@hagebruk.no

Styremedlem
Tove Bøhnsdalen
Riis Gartneri
Risvn 108
2007 Kjeller
Mobil: 95 96 90 35
tove@riis-gartneri.no

Styremedlem
Kristofer Hjeltnes
Hjeltnes Gartneri
Hjeltnesvg 296
5730 Ulvik
Mobil: 48 02 52 57

Sekretær
Sidsel Bøckman, NGF