NGFs blomsterutvalg er et faglig rådgivende organ for NGFs hovedstyre. Blomsterutvalget arbeider med næringspolitiske og faglige spørsmål knyttet til produsenten som produserer og omsetter veksthus- og frilandsblomster. Viktige oppgaver er oppfølging av tollvernet, regelverk, plantevern og produsentsamarbeid, i tillegg til innhenting og bearbeiding av produksjonstall, oppfølging av kulturklubbene og forskningsprosjekter, og optimalisering av andre innsatsfaktorer i produksjon av blomster og planter.

Blomsterutvalgets sammensetning:

LEDER
Anne Kari Moslått
Kjærnsrød gartneri AS
Mobil: 97 77 00 50
E-post: post@hedera.no

STYREMEDLEM
Magnus Bredeli

Ekra gartneri og hagesenter AS
Mobil: 90 02 72 69
E-post: magnus@ekragartneri.no

STYREMEDLEM
Helene Kristiansen
J Kristiansens Gartneri AS

e-post: helene@kristiansengartneri.no

1. VARA
Tove Bøhnsdalen

Riis Gartneri AS
Mobil: 95 96 90 35
tove@riis-gartneri.no

SEKRETÆR
Sidsel Bøckman
NGF