NGFs blomsterutvalg er et faglig rådgivende organ for NGFs hovedstyre. Blomsterutvalget arbeider med næringspolitiske og faglige spørsmål knyttet til produsenten som produserer og omsetter veksthus- og frilandsblomster. Viktige oppgaver er oppfølging av tollvernet, regelverk, plantevern og produsentsamarbeid, i tillegg til innhenting og bearbeiding av produksjonstall, oppfølging av kulturklubbene og forskningsprosjekter, og optimalisering av andre innsatsfaktorer i produksjon av blomster og planter.

Blomsterutvalgets sammensetning:

Leder
Tove Bøhnsdalen
Riis Gartneri
Risvn 108
2007 Kjeller

Mobil: 95 96 90 35
tove@riis-gartneri.no

Styremedlem
Magnus Bredeli
Ekra gartneri og hagesenter AS
Melhusvegen 80
7083 Leinstrand

Mobil: 90 02 72 69
E-post: magnus@ekragartneri.no

Styremedlem
Anne Kari Moslått
Kjærnsrød gartneri AS
Svinndallinna 373
1593 Svinndal

Mobil: 97 77 00 50
E-post: post@hedera.no

1. varamedlem
Bjørn Ivar Kristoffersen
Nygård hagebruk
Salarøyvegen 703
9103 Kvaløya

e-post : bik@hagebruk.no

Sekretær
Sidsel Bøckman, NGF