Alle medlemmer får rabatter på våre to fagblader Gartneryrket og park & anlegg.

NGF utgir fagbladene Gartneryrket og park & anlegg,  hvor medlemmer av NGF får reduserte abonnementspriser.

Gartneryrket er fagbladet for produsenter i norsk gartneri og hagebruk. park & anlegg er fagbladet for alle som jobber med grøntanlegg og landskap i Norge.

Våre medlemmer  får 20 % rabatt på hvert blad.