Forfatterarkiv: admin

Den nye regjeringsplattformen og grøntnæringen.

Den nye regjeringsplattformen og grøntnæringen.

-Det er i dag store ambisjoner om å styrke norsk grøntproduksjon, og vi synes at politikken i for liten grad speiler nettopp det. Grøntnæringen, og hele landbruket for øvrig, er særdeles viktig for hele samfunnet vårt, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.Les mer

Seminar 24. januar: Muligheter i grøntnæringen

Seminar 24. januar: Muligheter i grøntnæringen

Norsk frukt- og grøntnæring har store muligheter for vekst. Samtidig er næringen utsatt for konkurranse og rekrutteringen til faget er lav. Hvor skal vi hente vekstkraften fra? NGF og NIBIO inviterer til seminar 24. januar.Les mer

Norsk Gartnerforbund vil endre gartnerutdanningen

Norsk Gartnerforbund vil endre gartnerutdanningen

NGF ønsker ny gartnerutdanning som gir fagbrev. - Det er behov for faglærte gartnere. Med en styrket opplæringsmodell forventer vi en økt rekruttering til både fag og næring, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg.Les mer

Spennende finalister til Det norske måltid

Spennende finalister til Det norske måltid

Mange dyktige grønt - og fruktprodusenter er blant årets 35 finalister til årets Det Norske Måltid. Hvem som vinner kategoriprisene får du vite på finalen i Det Norske Måltid den 11. januar 2019 i Stavanger!Les mer

NGF støtter internasjonal potetkampanje

NGF støtter internasjonal potetkampanje

Den globale kampanjen "Tenk deg en verden uten poteter" setter søkelys på potetens enestående betydning for både kosthold, kultur og historie. Norsk Gartnerforbund gir økonomisk støtte til prosjektet. Fagforum Potet leder den norske deltakelsen.Les mer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år!

Norsk Gartnerforbund ønsker alle våre medlemmer, venner, samarbeidspartnere og fagfeller en riktig god jul og et godt nytt år 2019!Les mer

Genteknologien ønskes myket opp

Genteknologien ønskes myket opp

Bioteknologirådet overleverte i dag forslaget til en mer moderne genteknologilov. Norsk Gartnerforbund er positive til bruk av CRISPR som kan løse utfordringer innen plantehelse og sortsutvikling.Les mer